ثبت شکایات

شما می توانید شکایات خود را از طریق تماس با شماره تلفن های موجود در سایت سلامتیمون  ثبت نمایید.